Privaatuspoliitika

Teie privaatus on meie jaoks väga oluline. Meil on mõningad olulised põhimõtted mida me järgime:
Me ei küsi teilt informatsiooni mida me tõesti ei vaja. (Meile ei meeldi tooted mis küisvad aadress vms ilma selge vajaduseta.) Me ei ei jaga teie informatsiooni mitte kellegiga va juhul kui see nõue on seadusest tulenev või kui see on vältimatult vajalik oma toodete paremaks muutmiseks või oma õiguste kaitseks. Me ei talleta oma veebiserveris isikliku infot mida pole vaja veebisaidi töö tõrgeteta kasutamiseks.

Veebilehe külastajad

Nagu enamus veebilehtede haldajad kogub ka Ropotty isikut mitte tuvastavaid andmeid mille kogumist veebilehed ja -serverid võimaldavad sh veebilehitseja tüüp, keele-eelistus, viitavad lehed, külastuse kuupäev ja kellaaeg. Nende andmete kogumise eesmärk on paremini aru saada kuidas Ropotty veebilehe kasutatakse.
Aegajalt võib, Ropotty selliseid mitte-isiklike andmeid ka koondada ja avalikustada nt veebilehe külastustrendide raporti kaudu.
Ropotty kogub ka potensiaalselt isikut tuvastada võivaid andmeid (identifitseeriv info) nagu külastaja IP-aadress. neid andmeid kogutakse siiski peamiselt vaid sisse logitud kasutajate ja kommenteerijate kohta. Ropotty jagab IP-aadresse samadel tingimustel nagu muud identifitseerivat infot (vaata allpool).

Identifitseeriva info kogumine

Teatud tüüpi Ropotty veebilehe külastused (nt sisse logimine) vajavad isikut identifitseeriva info kogumist. Info hulk ja tüüp sõltuvad interaktiooni tüübist. Näiteks me palume kursuse soetajatel jagada oma nime ja e-mili aadressi. Nendelt kes sooviad saada uudiskirja küisime me vaid e-mili aadressi. Igal juhul, Ropotty kogub sellist infot miso n vajalik või kohane, kasutaja külaskäigu eesmärgi täitmiseks. Ropotty ei jaga identifitseerivat infot muidu kui alltoodud tingimustel. Kõik külastajad võivad alti keelduda indetifiteeriva info jagamisest, kuid see võib tähendada et nad ei saa veebilehel soovitud funktsionaalust kasutada.

Statistika

Ropotty võib salvestada kasutajate külaskäikude kohta statistikat. Näiteks, Ropotty võib jälgida oma kursuste lehtede külastatavust ja kasutajate edasijõudmist kursustel. Samuti võib Ropotty kasutada rämpspostituste tuvastamiseks kolmandate osapoolte teenuseid. Siiski, Ropotty ei anna välja kasutajat identifitseerivat infot muudel tingimustel kui toodud välja allpool.

Identifitseeriva info kaitse

Ropotty võimaldab kasutajat identifitseeriva info ligipääsu oma töötajatele, juhtkonnale, lepingupartneritele ja teistele seotud osapooltele juhul kui:
(i) seda infot on neile vaja vaja Ropotty poolt osutatavate teenuste töö tagamiseks ja
(ii) nad on andnud kirjaliku lubaduse seda infot mitte edasi jagada.
Mõned neist töötajatest, lepingupartneritest ja seotud osapooltest võivad asuda väljaspool Eestit. Roptty veebilehti kasutades annab kasutaja õiguse vastava info nendega jagamiseks. Ropotty ei rendi ega müü identifitseerivat infot ega mitte-identifitseerivat infot kellelegi. Kui välja jätta eespool nimetatud töötajad, juhtkond, lepingupartnerid ja teised seotud osapooled, siis jagab Roptty infot vaid riigiasutuste või kohtu käsul või kui see on vajalik Ropotty õiguste kaitseks. Kui te olete kasutajakonto omanik või olete jaganud Ropotty lehel oma emaili aadressi võib Ropotty teile aeg-ajalt saata kirju küsimaks tagasisidet, jagamaks uudiseid või lihtsalt teid Ropotty tegemistega kursis hoidmiseks. Me kasutame seda sorti kontakteerumist peamiselt vaid kursuste juures ja püüame hoida kirjade arvu väga väikese. Kui te saadate meile küsimuse või palve (nt kontaktivormi kaudu, kommentaaris või e-kirjaga) jätame me endale õiguse see avaldada, et teisi kasutajaid aidata. Ropotty on võtnud kasutusele kõik mõistlikud meetmed, et tagada veebisaidi turvalisus.

Küpsised

Küpsis on lühike tekstijupp, mida veebilehitsejad salvestavad külastaja arvutisse ja mille külastaja veebilehitseja kuvab veebilehele iga kord kui külastaja veebilehele tagasi tuleb. Ropotty kasutab küpsiseid et, tuvastada ja jälgida kasutajate veebilehe külastust ja neide eelistusi. Ropotty külastajad kes ei soovi küpsiseid peaksid seadistama oma veebilehitseja küpsiseid mitte salvestama enne kui nad alatavad Ropotty veebilehe kasutust arvestusega, et mitmed veebilehe funktsioonid ei ole neile küpsisteta kättesaadavad.

Omanikumuutused

Kui Ropotty või suur osa sellest omandatakse teise ettevõtte poolt või kui peaks juhtuma Ropotty pankrot (ebatõenäoline) kanduvad talletatud andmed üle Ropotty omandanud ettevõttele. Te olete teadlikud, et sellised üleminekud võivad juhtuda ja et omandaja võib teie poolt sisestatud andmeid kasutada samadel tingimustel nagu selles privaatsuspoliitikas on välja toodud.

Reklaamid

Ropotty lehel võivad esineda reklaamid, mis on seatud lehele Ropotty partnerite poolt, kes võivad samuti sisse seada küpsiseid. Need küpsised võimaldavad reklaamiserveril tunda ära teie seadme iga kord kui nad teie seadmesse reklaami saadavad. Sh võib tegu olla suunatud reklaamiga. See privatasupoliitika kajastab küpsiseid, mida kasutab Ropotty ja ei kata küpsiseid mida kasutavad reklaamiteenuse pakkujad.

Kommentaarid

Kommentaare ja muud veebilehele lisatud sisu, mis on tuvastatud kui rämpspost ei salvestata ega kuvata Ropotty veebilehel va juhul kui see on vajalik tulevase rämpsposti tuvastamiseks.

Muutused privaatsuspoliitikas

Kuigi tõenäoliselt on enamus tulevased muutused väiksemat laadi Ropotty võib aeg-ajalt oma privatasupoliitikat muuta. Soovitame külastajatele sageli kontrollida, kas seda lehte on muudetud. Kui te Ropotty lehte kasutate nõustute te selliste muudatustega.

Viimane muutmise kuupäev: 04.07.2020